καντάτα ελευθερίαςΣΟΛΩΜΟΣ

1. Πρόλογος  Α capella (A' σχεδίασμα από τους "Eλεύθερους πολιορκημένους")
2. Και εσυνέβηκε  Ανάγνωσμα (H γυναίκα της Ζάκυνθος, κεφάλαιο 4)
3. Το χάραμα επήρα  Άρια (Α' σχεδίασμα από τους "Ελεύθερους πολιορκημένους")
4. Tότες εταραχτήκανε  Ανάγνωσμα (Α' σχεδίασμα από τους "Ελεύθερους πολιορκημένους")
5. Το χάραμα επήρα  Χορικό (Α' σχεδίασμα από τους "Ελεύθερους πολιορκημένους")
6. Η ημέρα της Λαμπρής  Άρια (Aπόσπασμα από το ποίημα "ο Λάμπρος")

MΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

7. Η Πολιορκία της Ακρόπολης (Aνάγνωσμα Από τα "Απομνημονεύματα" του Μακρυγιάννη)
8. O ήλιος εβασίλεψε (Χορικό τραγούδι Από τα "Aπομνημονεύματα" του Μακρυγιάννη)
9. Θάνατος του Γκούρα (Ανάγνωσμα Από τα "Aπομνημονεύματα" του Μακρυγιάννη)

ΡΗΓΑΣ

10. Θούριος του Ρήγα  Χορικό τραγούδι
11. Ο Ελληνικός λαός Ανάγνωσμα
12. Πρός την δόξα  Ορχηστρικό
13. Τα δίκαια του ανθρώπου Ανάγνωσμα
14. Δεύτε παίδες των Ελλήνων  Χορικό